Expertise

Wat doet AllesindeWind? Ik train, coach, begeleid en inspireer professionals die met jonge kinderen werken. Ik geloof erin dat het nodig is om daarvoor inzichten uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen in praktische uitwerkingen voor de kinderopvang en het onderwijs. Zo helpt AllesindeWind de rol van individuen én hun organisaties te versterken! Hieronder staat een overzicht van onderwerpen, thema´s en expertises.

Omgaan met culturele diversiteit

Deze training over omgaan met culturele diversiteit is bestemd voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers, bibliothecarissen (leesconsulenten). De training bouwt voort op het prentenboek Wat een gemier! van de stichting DifferAnts, over een mierenkolonie die plotseling wordt geconfronteerd met een andere mierenkolonie op de vlucht. In onze training leer je het gesprek aan te gaan met kinderen over culturele diversiteit en krijg je meer inzicht in de achterliggende mechanismes en concepten.
Meer informatie (pdf)

Het aanbod:
– Training in 3 dagdelen
– Studiemiddag (ook mogelijk in de ochtend of avond)

Executieve Functies en zelfsturing

Executieve functies zijn processen in de hersenen waarmee we ons gedrag sturen. Kinderen met een goede zelfsturing kunnen beter vriendjes maken, omgaan met teleurstellingen, langere tijd geconcentreerd de aandacht vasthouden en zich minder laten afleiden door allerlei prikkels. Het kinderdagverblijf en de school zijn prima oefenplaatsen voor het stimuleren van zelfsturend gedrag bij kinderen. Met onze training De Kleine Kapitein zetten we sinds 2009 zelfsturing op de kaart. Ons huidige aanbod bouwt hierop voort.
Meer informatie (pdf)

Het aanbod:
– Training in 4 dagdelen
– Studiemiddag (ook mogelijk in de ochtend of avond)
– Opleiding tot interne coach / trainer en ondersteuner in je eigen organisatie

Interactieve taalstimulering

Jonge kinderen leren het snelst taal, als hun taalleermechanisme wordt “aangezet”. Dat kun je als pm’er of leerkracht doen door kinderen positief te prikkelen, uit te dagen, te bevragen: als je hun aandacht hebt gewekt, hun nieuwsgierigheid hebt geprikkeld, merk je dat ze heel graag aan het woord willen zijn. Zo’n actieve manier van taal gebruiken, geeft het taal leren een boost. Hoe je dat doet, wanneer je er mee begint, maar ook wanneer je het vooral niet moet doen, leer je in de training interactieve taalstimulering.
Voorleestips voor ouders

Het aanbod:
– Training interactieve taalstimulering (voorlezen, gesprekken met kinderen). Aantal bijeenkomsten in overleg.

Interactievaardigheden in de kinderopvang

Interactievaardigheden hebben te maken met wat je doet, en hoe je dat doet, in je dagelijkse interactie met kinderen. We gaan in op de zes interactievaardigheden en je leert naar kinderen te kijken, hun behoeften te interpreteren en daarnaar te handelen.

Het aanbod:
– Training interactie-vaardigheden in de kinderopvang (aantal bijeenkomsten 6 tot 8, in overleg)

Altijd maatwerk

Om het aanbod zo relevant mogelijk te maken, ga ik altijd eerst met mijn klanten in gesprek om samen te zoeken naar een passend aanbod op maat, dat aansluit bij de wensen. Neem contact met mij op over mogelijkheden en tarieven.

Waar de wind ons brengt…

%d bloggers liken dit: